В памет на професор Орлоев

Професор Никола Орлоев обичаше творчеството, размислите, изкуството, науката, инженерството и технологиите, музиката, ползотворното четене, фантазиите на ума, спорта, логическите игри и занимания.

Съдбата свърза живота му с индустриалния и информационния дизайн в Катедрата по Промишлен дизайн на Русенския университет. Там той преподава творческо мислене, методи на творчество, евристика, композиция в дизайна, основи на научните изследвания, трансфер на информация и знания, иновации и маркетинг на дизайна.

Проф. д-р Никола Орлоев ни напусна на 83 години на 12.01.2022 г.

Никола Орлоев преподавател промишлен дизайн
Снимка: Венелин Молнар